zur Startseite zur Startseite

Verwandtschaft

Vumba - Chambelas Großvater und Kibokos Urgroßvater
  

Shangani Bakiro - Chambelas Vater
 

Asali of Sambesi Waters - Chambelas Mutter
 

Ye Japha Ben Shemen of Vizara - Kibokos Vater 
 

Vizara Glenara - Kibokos Mutter 
   

 Vizara Dazi Yardena - Kibokos Großmutter

> Seite 2

Isaam pa Matabele